Chính sách bán hàng Chung cư The Matrix One Update

Chính sách bán hàng chung cư The Matrix One Update mới nhất Tháng 9 năm 2020

Dành cho khách hàng Việt Nam mua căn hộ thuộc dự án The Matrix One Tòa B- Khu chức năng đô thị golden palace A, phường mễ trì, phường phú đô, quận Nam từ liêm, Thành Phố Hà Nội

1.      QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHUNG

1.1. Thời gian áp dụng mới thay thế.

Từ ngày 18/08/2020 đến hết ngày 30/09/2020 hoặc khi có thông báo

1.2. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng đặt cọc đủ 100 triệu đồng và ký Thỏa thuận đặt cọc mua dụngcăn hộ tại dự án The Matrix One trong thời gian áp dụng quy định tại Mục 1.1 nêu trên và ký Hợp đồng mua bán căn hộ (“HĐMB”) đúng thời hạn theo quy định của Chủ đầu tư (“CĐT”).

2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT “THU SANG RỘN RÀNG – QUÀ XỊN NHÀ SANG”

  • Điều kiện và Đối tượng áp dụng: Khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+          Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc, nộp đủ tối thiểu 15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) trước ngày 30/09/2020 và ký HĐMB đúng thời hạn theo quy định của CĐT; +      Khách hàng lựa chọn phương án vay ngân hàng hưởng hỗ trợ lãi suất từ CĐT.

  • Quà tặng đặc biệt: Khách hàng đáp ứng các điều kiện áp dụng nêu trên được áp dụng tặng thêm 06 tháng hỗ trợ lãi suất 0% từ CĐT. Tổng thời gian hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng kể từ thời điểm giải ngân đợt đầu tiên.
  • Quy định khác: Chính sách ưu đãi đặc biệt này chỉ áp dụng cho 45 Khách hàng đầu tiên đáp ứng các quy định & điều kiện nêu trên và căn cứ vào thời điểm Khách hàng thực hiện đúng quy định tại mục 1.2 của CSBH này. Chủ đầu tư có quyền quyết định lựa chọn đối tượng khách hàng đáp ứng điều kiện và có thể thay đổi chương trình bất cứ khi nào theo quyết định của Chủ Đầu tư. 

3.      TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TIÊU CHUẨN

TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 100.000.000 VND/căn hộ Ngày ký Thỏa Thuận Đặt Cọc
Thanh toán Đợt 1 và ký HĐMB  15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền đặt cọc nêu trên) theo HĐMB  Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền đặt cọc
Thanh toán Đợt 2 15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Vào ngày 15/10/2020
Thanh toán Đợt 3 25% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Vào ngày 15/12/2020
Thanh toán Đợt 4 15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Vào ngày 15/03/2021
Thanh toán Đợt 5   Bàn giao căn hộ 25% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) và;  
  5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) vào Thỏa thuận đặt cọc hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương nhằm đảm bảo thực hiện HĐMB (“TTĐC”).   Đối với khoản tiền 5% nộp theo TTĐC, khách hàng được nhận khoản tiền lãi tính trên số tiền thanh toán theo lãi suất 12%/năm kể từ ngày CĐT nhận đủ số tiền thanh toán đến ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (“Giấy Chứng Nhận”) theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm được cấp Giấy Chứng Nhận hoặc thời điểm khác được quy định tại TTĐC tùy thuộc thời điểm nào đến trước. Khách hàng chịu thuế TNCN cho phần lãi này và sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật. Chậm nhất tại thời điểm nhận bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021)
Thanh toán Đợt 6 5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) khấu trừ từ khoản tiền theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB nêu trên. Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày CĐT gửi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn ngày bàn giao Giấy Chứng Nhận.

4.    CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CHUYỂN TIỀN SỚM & CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

4.1 Chương trình ưu đãi đối với những khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ hưởng chiết khấu

  TIẾN ĐỘ CHUYỂN TIỀN *
TIẾN ĐỘ  GIÁ TRỊ  THỜI HẠN CHUYỂN TIỀN
Đặt cọc 100.000.000 VND / căn hộ Ngày ký Thỏa Thuận Đặt Cọc
Chuyển tiền Đợt 1 và ký HĐMB 20% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền đặt cọc) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền đặt cọc
Chuyển tiền Đợt  2  70% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký HĐMB 
Chuyển tiền Đợt 3 5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký HĐMB 
Chuyển tiền Đợt  4 5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.   Đối với khoản tiền 5% nộp theo TTĐC, khách hàng được nhận khoản tiền lãi tính trên số tiền thanh toán theo lãi suất 12%/năm kể từ ngày CĐT nhận đủ số tiền thanh toán đến ngày đến hạn nhận Giấy Chứng Nhận theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm được cấp Giấy Chứng Nhận hoặc thời điểm khác được quy định tại TTĐC tùy thuộc thời điểm nào đến trước.  Khách hàng chịu thuế TNCN cho phần lãi này và sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật. Theo thông báo bàn giao, chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021) 
Chính sách ưu đãi Chiết khấu 9.5% Giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì) khi Khách hàng thanh toán đủ và đúng tiến độ quy định nêu trên.

4.2 Chương trình ưu đãi đối với những khách hàng vay ngân hàng hưởng HTLS:

TIẾN ĐỘ  GIÁ TRỊ  THỜI HẠN CHUYỂN TIỀN
Đặt cọc 100.000.000 VND / căn hộ Ngày ký Thỏa Thuận Đặt Cọc
Chuyển tiền Đợt 1 và ký HĐMB 15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền đặt cọc) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền đặt cọc
Chuyển tiền Đợt  2  65% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký HĐMB 
Chuyển tiền Đợt  3 15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký HĐMB
Chuyển tiền Đợt  4 5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.   Đối với khoản tiền 5% nộp theo TTĐC, khách hàng được nhận khoản tiền lãi tính trên số tiền thanh toán Theo thông báo bàn giao, chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021) 
  theo lãi suất 12%/năm kể từ ngày CĐT nhận đủ số tiền thanh toán đến ngày đến hạn nhận Giấy Chứng Nhận theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm được cấp Giấy Chứng Nhận hoặc thời điểm khác được quy định tại TTĐC tùy thuộc thời điểm nào đến trước.  Khách hàng chịu thuế TNCN cho phần lãi này và sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật.  
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI  
Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng dành cho các Khách hàng mua các căn hộ kể từ thời điểm giải ngân đợt đầu tiên, trừ trường hợp Khách hàng được áp dụng Chương Trình Ưu Đãi đặc biệt (theo quy định tại mục 2 của CSBH này). Khách hàng vay vốn tại VPBank:  Hỗ trợ lãi suất 0% trên khoản tiền bằng 65% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng, không bao gồm kinh phí bảo trì). Khách hàng chọn gói vay ưu đãi lãi suất cố định tương ứng với thời gian hỗ trợ lãi suất của CĐT. Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Ân hạn nợ gốc theo quy định của VP Bank từng thời kỳ.

* Theo HĐMB và các văn bản thỏa thuận khác ký với chủ đầu tư

5.    CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ QUẢN LÝ

Khách hàng mua căn hộ được tặng Gói Phí Quản Lý Vận Hành trong 01 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: Phí trông xe, tiền sử dụng điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình cáp, …) kể từ ngày nhận bàn giao căn hộ được ghi trên Biên bản bàn giao hoặc thời điểm khác theo quy định/thông báo của CĐT. Từ năm thứ 02 trở đi, Khách hàng tự thanh toán phí dịch vụ quản lý theo quy định và thông báo của Đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà/Dự án.

Lưu ý: Quà tặng gói Phí Dịch Vụ Quản Lý nêu trên không được quy đổi thành tiền mặt và không được trừ trực tiếp vào giá bán căn hộ.

6.      MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

  • Thời điểm bàn giao được nêu trong chính sách bán hàng này là thời điểm dự kiến và có thể thay đổi phù hợp với thực tế xây dựng.
  • Khoản kinh phí bảo trì sẽ được nộp chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ.
  • Quà tặng/chiết khấu (nếu có) sẽ được trừ vào Giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT), các khoản Thuế TNCN, phí, lệ phí phát sinh (nếu có) sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.
  • Ngân hàng VPBank cho Khách hàng vay mua căn hộ tại dự án The Matrix One với thời hạn vay lên tới 25 năm với tỷ lệ giá trị Nhà ở được vay lên tới 70% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng). Chương trình lãi suất được thiết kế ưu đãi theo từng thời điểm dành riêng cho khách hàng mua căn hộ tại dự án The Matrix One.
  • Tài sản thế chấp để vay: HĐMB và/hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng.

                                                                                Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

Quý khách có nhu cầu tư vấn về Biệt Thự, Chung Cư, Shophouse, Liền Kề tại Chung cư The Matrix One vui lòng liên hệ
📲📲📲📲📲 HOTLINE/ZALO: 0978-764-669
WWW▪️BATDONGSANTHANHDAT ▪️ COM